Najlepšie nástroje na zošrotovanie webu podľa spoločnosti Semalt

Šrotovanie webových stránok je proces zhromažďovania neštruktúrovaných údajov webových stránok a ich konvertovania do formy, ktorá je použiteľná pre databázové alebo počítačové uloženie. Zošrotovanie na webe zahŕňa extrakciu webových údajov, zber z webu alebo zoškrabovanie údajov z webových stránok. Pre efektívne zošrotovanie na webe je nevyhnutné zvoliť vhodný nástroj na stieranie webových stránok.

Nástroje na stieranie webových stránok interagujú a extrahujú informácie o webe rovnako ako typický používateľ pri používaní webového prehľadávača, ako je Google Chrome. Tieto nástroje okrem toho zhromažďujú údaje z webových stránok a ukladajú ich do miestnych priečinkov. Existuje veľa nástrojov na čistenie webových stránok, ktoré vám môžu pomôcť pri ukladaní informácií o webových stránkach do databázy. V tomto článku SEO sme popísali niektoré z najlepších softvérových nástrojov na čistenie webových stránok, ktoré existujú na trhu:

Krásna polievka. Tento nástroj má knižnicu Python, ktorá dokáže získať všetky súbory HTML a XML. Používatelia systémov Linux ako Ubuntu alebo Debian môžu používať tento softvér na stieranie webu. Nástroj Krásna polievka vám tiež môže pomôcť ukladať informácie o webových stránkach na vzdialenom mieste.

Import.io. Import.io je bezplatný nástroj, ktorý používateľom umožňuje zbierať údaje a usporiadať ich do súboru údajov. Tento online nástroj má pokročilé používateľské rozhranie, ktoré je interaktívne a užívateľsky príjemné. Extrakcia dát nikdy nebola tak jednoduchá!

Mogenda. V službe Mogenda môžete pomocou funkcií presúvania myšou vykonávať webové zošrotovanie. Softvér point and click umožňuje používateľom zošrotovať obsah z mnohých webových stránok po celom svete.

Parse Hub. Parse Hub je nástroj na stieranie webových stránok, ktorý má ľahko použiteľné rozhranie. Užívatelia si užívajú priame používateľské rozhranie, ktoré má množstvo funkcií. Napríklad pomocou Parse Hub je možné vytvoriť API z webových stránok, ktoré ich neponúkajú. Okrem toho môžu používatelia stále zbierať obsah webových stránok a ukladať ich do miestnych adresárov.

Octoparse. Octoparse je bezplatná aplikácia systému Windows na zhromažďovanie informácií o webových stránkach. Tento nástroj na stieranie webových stránok na strane klienta zhromažďuje neštruktúrované údaje z webových stránok a organizuje ich do štruktúrovanej formy bez kódovania. Takže aj používatelia s nulovými znalosťami programovania môžu tento nástroj použiť na to, aby ich webové stránky pracovali tak, ako chcú.

CrawlMonster. CrawlMonster je softvér, ktorý nielen vylepšuje zošrotovanie webových stránok, ale tiež zaisťuje, že používatelia majú úžitok z funkcií optimalizácie vyhľadávacích nástrojov. Používatelia môžu napríklad analyzovať rôzne dátové body pre rôzne webové stránky.

Znamenať. Connotate je inovatívny nástroj na stieranie webových stránok, ktorý funguje v automatickom režime. Používatelia môžu napríklad požiadať o konzultáciu zadaním adresy URL webovej stránky, ktorú potrebujú na zoškrabanie. Aplikácia Connotate navyše umožňuje používateľom využívať a zoškrabávať údaje z webových stránok.

Bežné indexové prehľadávanie. Pomocou tohto nástroja je možné pre prehľadávané webové stránky vytvoriť viac súborov údajov. Common Crawl umožňuje svojim používateľom ukladať informácie o webových stránkach do databázy alebo dokonca na jednotku lokálneho úložiska. Bežné indexové prehľadávanie tiež umožňuje používateľom zhromažďovať nespracované údaje a meta informácie pre rôzne stránky.